Share

Fernando Samalea

Full femme

Full femme

Fecha de edición: 2000

Lista de temas

  1. Invención a posteriori
  2. Natalia travelling
  3. Fotograma
  4. Scope
  5. Cahiers du cinema
  6. Full femme
  7. Ideal Yelmo Cineplex
  8. Mendigos VIP
  9. Visible lo invisible
  10. Oda a Godard